Leverings- en betalingsvoorwaarden

Op al onze offertes, opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden U op verzoek toegezonden, of kunt u downloaden van onze website. Alle leveringen boven € 450,- netto, geschieden franco huis vaste land Nederland, op begane grond, met eigen vervoer en op een per vrachtauto bereikbaar adres.

Alle prijzen en prijsopgaven zijn exclusief B.T.W. in euro's.

Alle leveringen geschieden à contant bij aflevering met 3% korting. U krijgt 1 dag vóór aflevering een telefonische melding. Prijzen zijn exclusief kosten voor inhuizen en montage, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Andere betalingsmogelijkheden dan hiervoor vermeld, alleen na overleg met onze verkoopafdeling. 

Standaardkleuren of combinaties daarvan geven geen meerprijs. Overige RAL-kleuren op aanvraag. Meerprijs gemiddeld 12,5%. (Tegen meerprijs afhankelijk van aantallen of kleurcombinaties) Speciale maatvoeringen / aanpassingen op aanvraag.

Invoerfouten op deze website, in onze prijslijst, alsmede prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Leverbaarheid, geringe afwijkingen in kleur en maatvoeringen alsmede technische specificaties inzake onze producten behouden wij ons nadrukkelijk voor. Hiermee vervallen alle voorgaande aanbiedingen.